Laila Jespersen - Stress psykolog Charlottenlund

Få behandling for stress - Ring til Laila

Laila Bruun Jespersen

Psykolog og Coach
Charlottenlund

Min uddannelsesmæssige baggrund for at arbejde med behandling af stress og stressrelaterede lidelser som angst og depression er primært efteruddannelser i kognitiv terapi og chok/traumeteori.

Jeg er desuden uddannet parterapeut, hvorfor familiemæssige og parforholdsmæssige problemer kan analyseres og evt. medtænkes i behandlingen af stress. Jeg har gennem flere år haft privat praksis, hvor jeg udbyder bl.a. stressbehandling og -rådgivning, par- og familieterapi samt individuel terapi.

Udover min psykologfaglige baggrund og efteruddannelserne er jeg uddannet cand.scient. soc. i psykologi og forvaltning samt socialrådgiver. Foruden den psykologiske erhvervserfaring har jeg erfaring fra offentlig forvaltning og arbejde med familier på behandlingsinstitution for børn.

Gennem såvel erhvervsmæssig erfaring som privat praksis har jeg opnået en bred indsigt i stressskabende faktorer og behandling af stress. Jeg har indsigt i de personlige dilemmaer og frustrationer, der opstår i forbindelse med sygemelding på grund af stress og tilbagevenden på arbejdspladsen. Desuden har jeg kendskab til organisatoriske strukturer og deres betydning for medarbejdernes daglige arbejde.