Marianne Sebök - Stress psykolog Køge

Få behandling for stress - Ring til Marianne

Marianne Sebök

Autoriseret cand. pæd. psyk.
Køge
 • Efteruddannelse i supervision ud fra et eksistentiel, systemisk og narrativ perspektiv
 • 2-årig kognitiv uddannelse
 • Erfaring med at arbejde med kropsterapeutiske og kognitive metoder
 • Uddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi

Individuel- og gruppeterapi: 

 • Stresshåndtering 
 • Arbejdsrelateret problemer
 • Sorg og eksistentielle kriser
 • Angst
 • Personlig udvikling
 • Par/familie terapi
 • Samtaler med børn/unge
 • Supervision
 • Individuel og faglig coaching


I forhold til at arbejde med ovenfor beskrevet problemstillinger, arbejdes der ud fra et helhedsorienteret perspektiv med afsæt i en bred psykologisk metodeforståelse. 

Udgangspunktet er, at arbejde med det personen har med, 
til at imødekomme dennes behov på en sådan måde, 
at personen kan leve et tilfredsstillende liv, på egen hånd.