Paul Manuel - Stress psykolog Odense & omegn

Få behandling for stress - Ring til Paul

Paul Manuel

Cand. psyk. - Aut. psykolog
Fåborg, Ringe og Odense

Supervisor og specialist i psykoterapi

Jeg tilbyder:
30 års erfaring i psykoterapi 

  • behandling af stressrelaterede problemstillinger
  • behandling af krisereaktioner, sorg og traumatiske oplevelser
  • behandlingen af følgevirkninger efter fysiske skader og sygdom, især i forbindelse med tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
  • behandling af torturofre i forbindelse med integration på arbejdsmarkedet
  • kliniske hypno-terapeutisk teknikker

Jeg er uddannet cand. psyk. fra Københavns Universitet (1978) og har endvidere uddannelse fra California State University og University of Sheffield. 

I mine terapier tager jeg udgangspunkt i personens ressourcer og succeser og arbejder i en gensidig dialog med klienten. Jeg anvender elementer fra forskellige teoretiske og behandlingsmæssige retninger indenfor psykologien, her iblandt kognitiv behandling, eksistentiel terapi og løsningsfokuseret korttidsterapi.

Jeg har stor erfaring i at arbejde med stressrelaterede problemstillinger hos voksne og hos traumatiserede flygtninge, ligesom i arbejdet med unge mennesker med følelses- og adfærdsmæssige problemstillinger.