Reference liste

Vi har hjulpet mange private og offentlige virksomheder/institutioner - se mere nedenfor

Private virksomheder

 • ALK-Abello 
 • Astra Zeneca A/S
 • Boehringer-Ingelheim 
 • BASF A/S 
 • Cap Gemini Danmark A/S 
 • CSC DK A/S 
 • CSC Scandihealth 
 • CSC Århus 
 • CSC Tåstrup 
 • Dantec A/S 
 • Dynamics 
 • Drug Mode
 • Ementor Danmark 
 • Framfab A/S 
 • Guldager A/S 
 • Hewlett-Packard A/S 
 • IBM 
 • Institutionen Humlebien 
 • Medtronic DCN 
 • Microsoft A/S   
 • Oracle 
 • PBS 
 • SAM-DATA 
 • SDC 
 • SDC A/S 
 • Sim Corp A/S 
 • Steria A/S 
 • Tiscali A/S
 • Ferrosan A/S 
 • GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S 
 • Lundbeck 
 • Lundbeck A/S 
 • Løvens kemiske fabrik A/S 
 • Mediq Danmark 
 • Merck Sharp & Dohme 
 • Novartis A/S 
 • Novo Nordisk A/S 
 • Novo Nordisk Engineering A/S 
 • Novo Nordisk Scandinavia A/S 
 • Novo Nordisk, DAPI 
 • Novozymes A/S 
 • Nycommed A/S 
 • Paranova-Gruppen A/S 
 • Pfizer Denmark 
 • Pharmadanmark A/S 
 • Pharmakon 
 • Solvey Pharma 
 • Sophion Bioscince A/S 
 • Tellabs Danmark 
 • Unomedical 
 • Zealand Pharma
 • WM Data

Ønsker du at høre nærmere om vores tilbud?

Udfyld formularen og hør mere om, hvilke behandlinger, kurser, foredrag og uddannelser vi tilbyder. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Offentlige virksomheder 

 • AF Nordjylland 
 • AF Storstrøm 
 • AF Vestsjælland 
 • Albertslund Sprog- og Integrationscenter 
 • Amagerland Provsti 
 • Anklagemyndigheden i Danmark 
 • Anstalten ved Herstedvester 
 • Arbejdsdirektoratet 
 • Arbejdsmarkedscenter Øresund 
 • Arbejdsmarkedsstyrelsen 
 • Arbejdsmiljørådets Service Center 
 • ATP 
 • Autisme Center Nordsjælland 
 • Banedanmark 
 • Banestyrelsen 
 • Beredskabsstyrelsen 
 • Bo- og Naboskab 
 • By- og Landskabsstyrelsen 
 • Bygholm Landbrugsskole 
 • Børne- & Kulturvaltn. KVIS 
 • Castberggård/BDA Hørehæmmede 
 • CBR-Randers 
 • Center f. Koncernforvaltn./Kort- og Matr. Sty. 
 • Center for Ferie og Aflastning 
 • Center for Offentlig Kompetenceudvikling 
 • Charlottehaven, Østerbro 
 • Civilstyrelsen 
 • CVU Alpha 
 • CVU Storkøbenhavn 
 • CVU Syd, Fællesforvaltningen 
 • CVU Sønderjylland 
 • Dagcentret/Botilbuddet Lille Veum 
 • Dalum Uddannelsescenter 
 • Danish Center for Int. Studies and Human Rights 
 • Danmark Miljøundersøgelser 
 • Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 
 • Danmarks Meteorologiske Institut 
 • Danmarks Miljø Undersøgelser 
 • Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse 
 • Danmarks Radio 
 • Danmarks Statistik 
 • Danmarks Veterinær Institut 
 • Dansk Jordbrugsforskning 
 • Det Sociale koordinationsudvalg 
 • DMI 
 • Domstolsstyrelsen 
 • DSB S-tog a/s, Produktion 
 • DSB, HR Service, Udvikling 
 • DSB/DSB Togkomponenter 
 • Epos-Amu 
 • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
 • Erhvervscenter Espelunden Nord 
 • EUC Nordvest 
 • EUC Sjælland 
 • Familiecentret 
 • Familieplejen Frederiksborg Amt 
 • Farum Svømmehal 
 • Flysikringstjenesten 
 • Flyvevåbenets Officersskole 
 • FMT-centralledelse 
 • Folketinget 
 • Folketingets Administration 
 • Forbrugerstyrelsen 
 • Forsorgshjemmet Saxenhøj

 

 • Forsvaret 
 • Forsvaret (Flåden) 
 • Forsvarets Materieltjeneste, Personalesektionen 
 • Forsvars kommandoen 
 • Fredericia Brandvæsen 
 • Frederiksberg Forsyning 
 • Frederiksberg Hjælpemiddelcenter.doc 
 • Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk 
 • Fyns Amt Psykiatriafdeling 
 • Fyns Amts Tale- Høreinstitut 
 • Fyns politi 
 • Fødevaredirektoratet 
 • Fødevarestyrelsen
 • Geologisk Institut 
 • Geologisk Kortlægning 
 • GEUS 
 • Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter 
 • Handicapcenter København 
 • Handicapcenter Syd 
 • Himmerlands       Udviklingsråd 
 • Hovedstadens Sygehus Fællesskab 
 • Huset Trappebæksvej 
 • Hvide Hus, Næstved Kommune 
 • Hærens Operative Kommando 
 • Hørsholm Kirkegård 
 • Institut for blinde og svagtsynede 
 • Institutionen MåGodtLand
 • Jobcenter Odense 
 • Karlebo Rådhus 
 • Kbhs Amts Psykiatri- & Socialforvaltning 
 • Kbhs Kommune, Sundhedsforvaltningen 
 • Kbh's Universitet, Udviklingssektionen 
 • KMD A/S (KommuneData) 
 • Kolding Kommune/Tandplejen 
 • Kommuneteknik, Vejservice Kbh
 • Kriminalforsorgen 
 • Kriminalforsorgen, Uddannelsescentret 
 • Kriminalteknisk afdeling - Politiet 
 • Kulturdirektoratet 
 • Københavns Amt, Udviklingscentret 
 • Københavns Brandvæsen 
 • Københavns Ejendomme, Kbh Kommune 
 • Københavns Kirkegårde 
 • Københavns Skolevæsen 
 • Københavns Universitet - Økonomiafdelingen 
 • Landsbyen Sølund 
 • Ligestillingsrådet 
 • Lindehuset 
 • Lokalcenter Hasle 
 • Lokalcenter Indre ByTeam 
 • Lokalcenter Kgs. Enghave, Tekn. 
 • Lokalcenter Søholm 
 • Lokalcentrene Vest 
 • Lokalcentret Indre Østerbro 
 • Lokalcentret Nørrebro 
 • Lokalpsykiatrisk Center i Silkeborg 
 • Louis Petersens Børnegård 
 • Marstal Ældrecenter 
 • Metro Service A/S 
 • Miljø og Levnedsmiddelkontrollen
 • Miljøforum Fyn 
 • Miljøstyrelsen 
 • Nationalbanken 
 • Næstved Social Virksomhed 
 • Odense Kommune, Institutionsafdelingen 
 • PASOP, Københavns Kommune 
 • Patent & Varestyrelsen
 • Patientombuddet 
 • Pensionat Baltic 
 • Personalestyrelsen 
 • Platangården, Vordingborg 
 • Post Danmark Ringsted 
 • Produktionsskolen, Hørning 
 • Psykiatrisk Center - Sygehus Vestsjælland 
 • Psykiatrisk Center Gentofte 
 • PUMA, Københavns Universitet
 • Rehabiliteringscentret Dallund 
 • Rigsadvokaten 
 • Rigsarkivet 
 • Rigsrevisionen 
 • Rigsrevisionen (Folketinget) 
 • Roskilde Hjemmepleje, Plejecenter Kristiansminde 
 • Røde Kors hjemmet Sorø 
 • Rådgivningscenter København 
 • Rådhuset Sammenlægningssekretariatet 
 • Sandholm Lejren 
 • SFI 
 • SFI Det nationale forskningscenter for velfærd 
 • SKAT – projektenheden EU-programmet 
 • Skat Hovedcentret 
 • Skatteankenævnet i Brædstrup 
 • Skatteankenævnet i Gedved 
 • Skatteankenævnet i Skanderborg 
 • Skattecenter Fredensborg 
 • Skov- & Naturstyrelsen Græsted 
 • Skov og Naturstyrelsen 
 • Socialcenter Brønshøj, Husum og Vanløse 
 • Socialcenter City 
 • Socialcenter Kgs. Enghave. 
 • Socialcenter Nørrebro, administrationsenheden 
 • Socialpsykiatrisk Botilbud Enghuset 
 • SoSu Gladsaxe 
 • SosuC Brøndby 
 • Specialskolen for Voksne 
 • Staten Serum Institut 
 • Statens IT 
 • Statens Serum Institut 
 • Statistisk Kontor 
 • Statsforvaltningen Syddanmark 
 • Statsforvaltningen, Hovedstaden 
 • Statsfængslet i Vridsløse 
 • Statsfængslet i Vridsløselille 
 • Statsfængslet Møgelkær 
 • Stiftsøvrigheden i Danmark 
 • Storstrøms Amt B&U 
 • Styrelsen for Social Service 
 • Støttecenter Øst, Slagelse 
 • Støttecentret 5’eren 
 • SU styrelsen 
 • Sundhed 6094 
 • Sundhedscentret Sorø 
 • Sundhedsfremmeenheden 
 • Sygepl.skolen i Holstebro 
 • Synsinstituttet, Nordjyllands Amt 
 • Syrenparken 
 • Søfartens Arbejdsmiljøråd 
 • Tandplejen i Vejle 
 • Teknologirådet 
 • Trafikselskabet Movia 
 • Trollesbro Revacenter 
 • Uddannelse- og ungdomsforvaltningen Kbh. kom 
 • Uddannelsesnævnet 
 • Udlændingeservice 
 • Udlændingestyrelsen 
 • UU Sjælland Syd 
 • UU Øresund 
 • Vej & Park, Materielgården, Roskilde 
 • Vejdirektoratet 
 • Vejdirektoratet, Vejcenter Sjælland
 • Vestforbrændingen 
 • Vestre Fængsel 
 • Vestsjællands Erhvervscenter 
 • VTU - politisk center 
 • VUF Frederiksberg 
 • Værkstedet Hørkær
 • Ældrecentret Gildehøjhjemmet
 • Østsjællands Museum